W sprawie:
wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Data uchwały:
2019-11-29

Numer uchwały:
XVI/138/19

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego - ogłoszona: 10.12.2019, poz. 6244.