W sprawie:
ustalenia szczegółowych zasad udzielania schronienia w ośrodkach wsparcia osobom i rodzinom tego pozbawionym, w tym bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zzameldowania posiadały na terenie Gminy Ropczyce, a także matkom z małoletnimi dziećmi ...

Data uchwały:
2019-11-29

Numer uchwały:
XVI/140/19

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego - ogłoszenie 13.01.2020, poz. 246.