W sprawie:
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy

Data uchwały:
2019-11-29

Numer uchwały:
XVI/142/19

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2020 roku - ogłoszenie: 9.12.2019, poz. 6184.