W sprawie:
ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Ropczyce

Data uchwały:
2019-11-29

Numer uchwały:
XVI/146/19

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r. - ogłoszenie: 10.12.19, poz. 6245.