• Data złożenia petycji: 10 grudnia 2019r.
  • Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach): Anonimizacja.
  • Przedmiot petycji: Petycja w sprawie podjęcia działań ograniczających podwyżki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  • Podmiot rozpatrujący: Burmistrz Ropczyc.
  • Przewidywany termin odpowiedzi: 10 marca 2020r.