W sprawie:
uchylenia Uchwały Nr XLV/473/13 Rady Miejskiej w Ropczycach
w sprawie wprowadzenia Programu "Karta Rodziny Wielodzietnej 3+" na terenie Gminy Ropczyce.


Data uchwały:
2019-12-20

Numer uchwały:
XVII/ 170 / 19

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego - ogłoszenie 13.01.2020, poz. 262.