• Termin składania ofert: 14.02.2020 r., godz. 11:30