• Termin składania ofert: 11.03.2020 r., godz. 11:30