Rejestr instytucji kultury miasta Ropczyce

Adres:
Urząd Miejski w Ropczycach
ul. Krisego 1
39-100 Ropczyce

Referat Spraw Organizacyjnych i Obywatelskich, pokój 105
Osoba kontaktowa
Łukasz Charchut, Bożena Zięba
Numer telefonu
17 22 10 521, 17 22 10 520

Uwagi
Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Ropczyce, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189).

Sposób udostępniania danych poprzez: stronę BIP, wydanie na wniosek odpisu z rejestru instytucji kultury lub przeglądanie akt rejestrowych i ksiąg rejestrowych instytucji kultury w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ropczycach, u. Krisego 1, w godzinach urzędowania tj. 7.30–15.30 w pokoju nr 105.