• Termin składania ofert: 08.05.2020 r., godz. 11:00