Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Ropczyce

Kolorowy pasek

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

Osoby fizyczne, które chcą wyciąć drzewo na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej powinny zgłosić burmistrzowi zamiar usunięcia drzewa
jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm od podłoża przekracza:
a)    80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
b)    65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
c)     50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew .

Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości,  z której drzewo ma być usunięte, gatunek drzewa, jego obwód oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.
Zgłoszenia dokonuje właściciel nieruchomości, jeżeli dana działka stanowi współwłasność - zgłoszenie powinni podpisać wszyscy współwłaściciele.

W ciągu 21 dni od otrzymania zgłoszenia przeprowadzane są oględziny. W ciągu 14 dni po dokonaniu oględzin wójt może wnieść sprzeciw do wycinki w drodze decyzji. Usunięcie drzewa może nastąpić po upływie tego terminu tylko jeżeli burmistrz   nie wniósł sprzeciwu. W ciągu 14 dni po oględzinach na wniosek właściciela może zostać wydane zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu - zaświadczenie podlega opłacie skarbowej  w wysokości 17 zł. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość sprzeciwu i uprawnia do usunięcia drzewa.

Jeżeli drzewo nie zostanie usunięte w ciągu 6 miesięcy od przeprowadzenia oględzin należy ponownie dokonać zgłoszenia.

Osoby fizyczne, które chcą usunąć drzewo w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą powinny wystąpić do burmistrza z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.

Przepisy dotyczące zgłoszeń:

Art.  83f.  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55)

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3a, właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia do organu, o którym mowa w art. 83a ust. 1, zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
a)    80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
b)    65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
c)     50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

17. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji  o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

18. Opłata, o której mowa w ust. 17, jest pobierana przez organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1. Przepisy art. 85 i art. 87 stosuje się odpowiednio.

19. Organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, udostępnia protokół oględzin, o którym mowa w ust. 7.

20. Organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów rozdziału 4. Do kontroli stosuje się odpowiednio art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

Załączniki

zgloszenie wycinki drzew - formularz (44.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Ireneusz Jasik
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ireneusz Jasik
Data wprowadzenia:2020-04-14 09:09:57
Opublikował:Ireneusz Jasik
Data publikacji:2020-04-14 09:10:31
Ostatnia zmiana:2020-07-29 12:41:30
Ilość wyświetleń:314
Urząd Miejski w Ropczycach Krisego 1, 39-100 Ropczyce

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij