W sprawie:
zatwierdzenia Zarządzenia nr SO.0050.1.58.2020 Burmistrza Ropczyc z dnia 26 marca 2020 roku oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/200/16 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 26 lutego 2016 r. dotycząca

Data uchwały:
2020-04-08

Numer uchwały:
XXI / 194 / 20

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia 12 kwietnia 2020 r - uchwała ogłoszona 16.04.2020 poz. 1830.