W sprawie:
zmiany własnej uchwały w sprawie zatwierdzenia Zarzadzenia nr SO.0050.1.58.2020 Burmistrza Ropczyc z dnia 26 marca 2020 roku oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/200/16 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 26 lutego 2016 r. ...

Data uchwały:
2020-05-29

Numer uchwały:
XXII/203/20

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 czerwca 2020 r. - uchwała ogłoszona: Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z dnia 10 czerwca 2020 r. poz. 2575.