W sprawie:
: zaliczenia drogi położonej w Lubzinie i Brzezówce do kategorii dróg gminnych publicznych.

Data uchwały:
2020-07-24

Numer uchwały:
XXIV/225/20

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego - ogłoszenie w Dz.Urz.W.Podk.: 12 sierpnia 2020 r. poz. 3246.