• Termin składania ofert: 10.09.2020 r., godz. 11:30