• Data złożenia petycji: 3 kwietnia 2020r.
  • Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach): Anonimizacja.
  • Przedmiot petycji: Petycja w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego - wprowadzenie lokalnej "tarczy antykryzysowej".
  • Podmiot rozpatrujący: Rada Miejska w Ropczycach.
  • Przewidywany termin rozpatrzenia: 4 lipca 2020r.  W związku z art. 10 ust. 3 ustawy o petycjach: 4 października 2020 r.