Zamawiajacy: Gmina Ropczyce, informuję, że w dn. dzisiejszym tj. 19.10.2020 r. opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Ogłoszenie o zamówieniu dotyczące przedmiotowego postępowania.

Treść ogłoszenia wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na Platformie zakupowej, pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/387254