W sprawie:
przejęcia części dotychczasowej ulicy powiatowej Nr 1362R Dworcowej i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych

Data uchwały:
2020-09-28

Numer uchwały:
XXVI/244/20

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r. - publikacja: Dz.Urz.Woj.Podk. z dnia 22 października 2020 r. poz. 3965.