W sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2021

Data uchwały:
2020-11-13

Numer uchwały:
XXVII/263/20

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatku należnego w 2021 roku - ogłoszenie: 19.11.20, poz. 4337.