W sprawie:
zwolnień w podatku od nieruchomości

Data uchwały:
2020-11-13

Numer uchwały:
XXVII/264/20

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie od 1, stycznia 2021 r.- ogłoszenie: 19.11.20, 4338.