W sprawie:
obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. będącej podstawą do ustalenia podatku leśnego na rok podatkowy 2021

Data uchwały:
2020-11-13

Numer uchwały:
XXVII/267/20

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatku należnego w 2021 roku - ogłoszenie: 19.11.20, poz. 4341.