W sprawie:
określenia zasad nabywania do gminnego zasobu, nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Ropczyce, z przeznaczeniem pod drogi wewnętrzne

Data uchwały:
2020-11-30

Numer uchwały:
XXVIII/277/20

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego - ogłoszenie:22.12.2020, poz. 4877.