W sprawie:
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ropczyce

Data uchwały:
2021-03-29

Numer uchwały:
XXXII/322/21

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewodztwa Podkarpackiego - ogłoszenie: 6.04.2021 poz. 1335.