• Data złożenia petycji: 28 maja 2021 r.
  • Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach): Anonimizacja.
  • Przedmiot petycji: Petycja w sprawie niełączenia obecnych klas 3a i 3b w roku szkolnym 2021/2022.
  • Podmiot rozpatrujący: Burmistrz Ropczyc.
  • Przewidywany termin odpowiedzi: 27 sierpnia 2021 r.