W sprawie:
określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

Data uchwały:
2021-05-27

Numer uchwały:
XXXIV/340/21

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
1 lipca 2021