W sprawie:
uchwalenia Programu współpracy Gminy Ropczyce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

Data uchwały:
2020-11-13

Numer uchwały:
XXVII/256/20

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
13 listopada 2020