W sprawie:
uchwalenia Programu współpracy Gminy Ropczyce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

Data uchwały:
2019-11-29

Numer uchwały:
XVI/141/19

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
29 listopada 2019