W sprawie:
uchylenia Uchwały Nr XXXIV/350/21 Rady Miejskiej w Ropczycach w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Data uchwały:
2021-06-29

Numer uchwały:
XXXV/355/21

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego - uchwała ogłoszona 6 lipca 2021 r. poz. 2427.