W sprawie:
poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Data uchwały:
2021-06-29

Numer uchwały:
XXXV/356/21

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego - ogłoszenie 6 lipca 2021 r. poz. 2428.