• Data złożenia petycji: 6 sierpnia 2021 r.
  • Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach): Anonimizacja.
  • Przedmiot petycji: Petycja w sprawie pozostawienia dzieci, które rozpoczęły edukację w szkole w Niedźwiadzie Dolnej.
  • Podmiot rozpatrujący: Burmistrz Ropczyc.
  • Przewidywany termin odpowiedzi:  odpowiedź z dnia 11 sierpnia 2021 r.