Numer sprawy:


Data założenia:
2021-09-13

Temat:
Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Ropczyce w 2021 roku

Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi: