Data złożenia petycji: 17 września 2021 r.
Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach): Anonimizacja.
Przedmiot petycji: Petycja w sprawie planowania działań wykorzystujących Internet i informatyzację w rozwiązywaniu problemów alkoholowych wśród młodzieży.
Podmiot rozpatrujący: Burmistrz Ropczyc.