W dniu 14 września br. o godzinie 12.00 w Urzędzie Miejskim w Ropczycach odbyło się spotkanie konsultacyjne z przedstawicieli mieszkańców – radnych gminnych z przedstawicielami Samorządu Miasta i Gminy Ropczyce oraz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia", które odpowiada za opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji.
 
Celem spotkania była diagnoza problemów gminy w oparciu o przeprowadzone konsultacje społeczne w sierpniu br. oraz wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Wszystkie wniesione podczas spotkania uwagi będą wykorzystywane na dalszym etapie prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji.