W sprawie:
pozbawienia części dotychczasowej drogi gminnej Nr 107554R ul. Grunwaldzkiej i Kolejowej kategorii drogi gminnej

Data uchwały:
2021-09-10

Numer uchwały:
XXXVIII/376/21

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2022 r., uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 6.10.21 poz. 3297