W sprawie:
przejęcia części dotychczasowej drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma-Ropczyce-Wiśniowa i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych

Data uchwały:
2021-09-10

Numer uchwały:
XXXVIII/377/21

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2022 r., uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 5.10.21 poz. 3278