W sprawie:
zasad przeprowadzenia naboru i oceny punktowej wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych położonych w nowo budowanym budynku przy ul. Mehoffera 17 w Ropczycach

Data uchwały:
2021-09-10

Numer uchwały:
XXXVIII/378/21

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego - ogłoszenie: 7.10.2021, poz. 3319