W sprawie:
zmiany uchwały własnej z dnia 15 października 2018 r. Nr LIX/568/18 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ropczyce

Data uchwały:
2021-09-10

Numer uchwały:
XXXXVIII/385/21

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
1 stycznia 2022 r. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego: 19.10.2021, poz. 3432