W sprawie:
zmiany uchwały własnej z dnia 31 sierpnia 2018 r. Nr LVI/550/18 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Data uchwały:
2021-10-20

Numer uchwały:


Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
1 stycznia 2022 r. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego: 19.10.2021, poz. 3433.