W sprawie:
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy

Data uchwały:
2021-11-25

Numer uchwały:
XL/ 415 /21

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2022 roku - ogłoszenie Dz.Urz.Woj.Podk. z dn. 2.12.21 poz. 4134