Lp Nr i nazwa planu  Nr uchwały rady Publikacja Data wejścia w życie Pow. objęta planem

15

15/1/2022 w miejscowości Niedźwiada – ETAP I XLVII/487/22
z_dn.29.04.2022
 Dz.Urz.Woj.Podk.
z_dn.29.06.2022
poz.2475
14-05-2022 7 ha