W sprawie:
określenia zasad nabywania do gminnego zasobu, nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Ropczyce, z przeznaczeniem pod drogi wewnętrzne

Data uchwały:
2021-12-30

Numer uchwały:
XLI/443/21

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego - ogłoszenie: 23.02.202, poz. 809