W sprawie:
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ropczyce

Data uchwały:
2022-03-21

Numer uchwały:
XLV/475/22

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego - ogłoszenie: 30.03.2022, poz. 1411