W sprawie:
:zaliczenia drogi stanowiącej przedłużenie drogi gminnej Nr 107558R ulicy Przemysłowej do kategorii dróg gminnych

Data uchwały:
2022-04-29

Numer uchwały:
XLVII/484/22

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego - ogłoszenie: 9.06.22 poz. 2311