W sprawie:
zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/232/20 z 24 lipca 2020 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, warunki wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, wysokość nagród - dla nauczycieli

Data uchwały:
2023-01-04

Numer uchwały:
LIV/549/22

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego - ogłoszenie 9.11.2022, poz. 4062