W sprawie:
:zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu

Data uchwały:
2023-03-27

Numer uchwały:
LIX/611/23

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego - ogłoszenie 11 kwietnia 2023 r., poz. 2026