poprawiono przy terminie przetargu w miejsce środy wpisano wtorek.