poprawiono przy terminie przetargu w miejsce czwartku wpisano wtorek.