Informacje o następnych postępowaniach znajdują sie w atykule:
 Postępowania w sprawie wydania DECYZJI o ustaleniu lokalizacji inwestycji CELU PUBLICZNEGO

Lp. Inwestor Adres Data
wpływu
wniosku
Nazwa
inwestycji
Lokalizacja stacji, magazynu Tok postępowania
i
data   Decyzji
o warunkach
zabudowy
Uwagi
Obręb Nr działki
(link do mapy)
                 
1

P4 Sp. z o.o.

 Warszawa

29-08-2023 r.

 Stacja bazowa
telefonii komórkowej
sieci PLAY

Ropczyce-Pietrzejowa

1752/21

 decyzja o odmowie
ustalenia warunków
z 15-11-2023 r.

pismem z dnia
16-10-2023 r.
zawiadomiono strony
o zgromadzeniu dokumentów
do wydania decyzji,
które można przeglądać
w Urzędzie Miejskim
w Ropczycach,
pokój nr 205 (II-gie piętro)

2.

P4 Sp. z o.o.

Warszawa

29-08-2023 r.

 Stacja bazowa
telefonii komórkowej
sieci PLAY

Ropczyce-Pietrzejowa

1752/21

decyzja z dnia 04.04.2024 r.o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefoni komórkowej

 

 


W dniu 10-11-2023 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ropczycach, decyzją nr PINB.5121.1.14.2023, udzielił pozwolenia na użytkowanie, dla sieci PLAY, stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na działce nr 176/1 w Gnojnicy.  - MAPA