Lp. Inwestor Adres Data
wpływu
wniosku
Nazwa 
inwestycji
Lokalizacja
farmy, magazynu
Tok postępowania
i
data   Decyzji
o warunkach
zabudowy
Uwagi
Obręb Nr działki
(link do mapy)
                 
9 PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o. Warszawa 17-05-2022 r. farma
z magazynami

Ropczyce
-Pietrzejowa

1807/80 1) ponowne rozpartywanie
2) 07-11-2023 r. decyzja o wz
po uchyleniu przez SKO
decyzji Burmistrza Ropczyc
o odmowie ustalenia warunków
8 PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o. Warszawa 17-05-2022 r. farma
z magazynami
Ropczyce 1956 1) ponowne rozpartywanie
2) 06-11-2023 r. decyzja o wz 
po uchyleniu przez SKO
decyzji Burmistrza Ropczyc
o odmowie ustalenia warunków
7

WIR Wacław Krzyżanowski

Rzeszów 13-10-2023 r. farma
z magazynami

Ropczyce
-Chechły

1555, 1556,
1557, 1558

28-12-2023 r. decyzja o wz   
6 PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o. Warszawa 15-08-2022 r. magazyny Ropczyce 1488, 1489

 1) 09-11-2023 r. pozytywna opinia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Ropczycach
2) 20-11-2023 decyzja  o wz

ponowne rozpartywanie
po uchyleniu przez SKO
decyzji Burmistrza Ropczyc
o odmowie ustalenia warunków
 5

SUN HUNTER 43 Sp. z o.o.

Kraków

22-03-2023 r.

farma 

Ropczyce
-Pietrzejowa

1733/34

22-06-2023 r. decyzja o wz

 

4

WIR Wacław Krzyżanowski

 Rzeszów

16-02-2023 r.

 farma

Ropczyce
-Chechły

1162/1, 1164,
1165/1, 1166

 

 

 3

WIR Wacław Krzyżanowski

 Rzeszów

16-02-2023 r.

 farma 

Ropczyce
-Chechły

668, 1178,
1179

11-05-2023 r. decyzja o wz

 

 2

WKW ENERGIA Sp. z o.o.

Kraśnik

16-01-2023 r.

farma 

Okonin

541, 546

19-04-2023 r. decyzja o wz


 

1

WIR Wacław Krzyżanowski

Rzeszów

03-01-2023 r.

magazyn

Ropczyce
-Chechły

1555, 1556,
1557, 1558

  pozostawiono
bez rozpatrzenia