W sprawie:
obniżenia średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024.

Data uchwały:
2023-10-27

Numer uchwały:
LXVII/686/23

Podjęta przez:
Radę Miejską w Ropczycach

Uchwała wchodzi w życie:
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.